Evästeet Tietoa evästeistä.

Tietosuojaseloste

Voimaantulopäivä: 5.2015

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan sivustoon www.ssiphotelthailand.com, jonka omistaa ja jota hallinnoi SSIP Boutique Dhevej Bangkok. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten BookingSuite kerää ja käyttää käyttäjien sivustolla www.ssiphotelthailand.com antamia henkilötietoja. Selosteessa kerrotaan myös, mitä omien henkilötietojen käsittelyyn liittyviä valintoja käyttäjä voi tehdä ja miten hän voi tarkastella ja päivittää mainittuja tietoja. Selosteeseen saatetaan aika ajoin tehdä muutoksia, joten tällä sivulla kannattaa vierailla säännöllisesti.

Kerättävien henkilötietojen tyyppi

Kerättäviin henkilötietoihin kuuluvat muun muassa

 • käyttäjän etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
 • käyttäjän luottokorttitiedot (korttityyppi, kortin numero, kortissa oleva nimi, kortin voimassaoloaika ja turvakoodi)
 • käyttäjän oleskelua koskevat tiedot, mukaan lukien tulo- ja lähtöpäivä, erikoistoiveet, palvelua koskevat valinnat (kuten huonetta ja mukavuuksia sekä muita palveluita koskevat valinnat)
 • käyttäjän markkinointia koskevat valinnat ja kyselyiden, kilpailujen ja kampanjoiden yhteydessä antamat tiedot.

Kun käyttäjä vierailee sivustolla, hänestä voidaan kerätä seuraavia tietoja, vaikka hän ei tekisi varausta: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmätiedot, sovellusten versiot, kieliasetukset ja vieraillut sivut. Mikäli käyttäjä vierailee sivustolla mobiililaitteella, voimme kerätä mobiililaitteen tunnistetietoja sekä laitekohtaisia asetuksia ja ominaisuuksia ja sijainnin pituus- ja leveysastetta koskevia tietoja. Kun käyttäjä tekee varauksen, järjestelmä tallentaa tiedot, jotka koskevat varauksen tekotapaa ja sivustoja, joilta varaus tehtiin. Jos käyttäjä voidaan tunnistaa luonnolliseksi henkilöksi näiden tietojen perusteella, tiedot katsotaan tämän tietosuojaselosteen alaisiksi henkilötiedoiksi.

Käyttäjä voi aina valita, mitä henkilötietoja hän mahdollisesti haluaa antaa. Jotkut sivuston toiminnot eivät kuitenkaan ole mahdollisia ilman tiettyjä käyttäjän antamia tietoja.

Miksi BookingSuite kerää, käyttää ja jakaa käyttäjien henkilötietoja?

 • Varaukset: käytämme henkilötietoja, jotta voimme käsitellä varauksen loppuun ja lähettää käyttäjälle varausvahvistuksen ja saapumista edeltävän sähköpostiviestin sekä antaa hänelle tietoja kohteesta ja majoituspaikasta.
 • Asiakaspalvelu: käytämme henkilötietoja asiakaspalveluun.
 • Asiakasarviot: Käytämme yhteystietoja, jotta käyttäjää voidaan pyytää sähköpostitse arvioimaan majoituspaikka oleskelun jälkeen. Arviot auttavat muita matkailijoita päätöksenteossa.
 • Markkinointi: käytämme henkilötietoja myös markkinointiin lain sallimissa rajoissa.
 • Muu viestintä: Voimme ottaa yhteyttä käyttäjään joko sähköpostitse, postitse, puhelimitse tai tekstiviestitse sen mukaan, mitä yhteystietoja hän on meille ilmoittanut. Otamme yhteyttä käyttäjään muun muassa seuraavissa tapauksissa:
  • Vastaamme käyttäjän tiedusteluihin ja käsittelemme niitä.
  • Lähetämme muistutusviestin, jos käyttäjä ei ole tehnyt varaustaan loppuun. Lisäpalvelun ansiosta käyttäjä voi jatkaa varauksentekoa siitä, mihin hän viimeksi jäi, eikä hänen tarvitse aloittaa majoituspaikan hakua ja varausprosessia alusta.
  • Lähetämme palvelujen käyttäjille kyselyitä tai pyydämme heitä arvioimaan sivuston käyttökokemusta.
 • Oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden noudattaminen: henkilötietoja voidaan käyttää oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden noudattamiseen.
 • Petosten havaitseminen ja torjunta: henkilötietoja voidaan käyttää petosten ja muiden laittomien tai haitallisten toimien havaitsemiseen ja torjuntaan.
 • Palvelujen kehittäminen: käytämme henkilötietoja analyysien laatimiseen, palvelujen kehittämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja internetissä tarjottujen matkailupalveluiden toimivuuden ja laadun edistämiseen.

Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

BookingSuite voi jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille alla esitetyn mukaisesti.

 • Kolmannet palveluntarjoajat: Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia palveluntarjoajia. Tällaiseen tietojenkäsittelyyn kuuluvat muun muassa varausmaksuliikenteen helpottaminen, markkinointimateriaalin lähettäminen tai analysoinnin tukipalvelujen tarjoaminen. Tietojen käsittelijöitä koskee salassapitovelvollisuus, eivätkä he voi käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai muihin tarkoituksiin.
 • Toimivaltaiset viranomaiset: henkilötietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille valtion viranomaisille, mikäli laissa niin edellytetään tai mikäli se on välttämätöntä petosten ja muiden rikosten torjumiseksi tai havaitsemiseksi taikka niistä syytteeseen asettamiseksi.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista palveluiden tarjoamista, sovellettavien lakien (mukaan lukien asiakirjojen säilyttämistä koskevat lait) noudattamista, riita-asioiden ratkaisemista ja liiketoiminnan johtamista varten. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin BookingSuiten hallussa oleviin henkilötietoihin.Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat vierailtujen sivustojen tietokoneelle tai mobiililaitteeseen tallentamia pieniä tiedostoja. Useimmat sivustot käyttävät evästeitä, sillä ne parantavat sivustojen toimivuutta.

Miten BookingSuite käyttää evästeitä?

Haluamme tarjota käyttäjille heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisen edistyneen ja helppokäyttöisen sivuston, minkä vuoksi sivustomme käyttää seuraavan tyyppisiä evästeitä:

 • Tekniset evästeet: teknisiä evästeitä tarvitaan sivuston näyttämistä varten, ja ne ovat ehdottoman välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta.
 • Toiminnalliset evästeet: toiminnallisten evästeiden avulla tallennetaan tietoja käyttäjän tekemistä valinnoista ja edistetään palveluiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä.
 • Analyyttiset evästeet: Analyyttisten evästeiden avulla hankitaan tietoja sivuston käytöstä ja sen toimivista ja toimimattomista ominaisuuksista. Näiden tietojen avulla voidaan kehittää ja optimoida sivustoa ja varmistaa sen kiinnostavuus ja asianmukaisuus. Analyyttisten evästeiden avulla kerätään muun muassa seuraavia tietoja: vieraillut verkkosivut, käytetyt viittaavat sivut ja poistumissivut, käytetty alustatyyppi, päivämäärä- ja kellonaikaleimoja koskevat tiedot, palveluita käytettäessä syötetty teksti sekä kullakin sivulla tehtyjen klikkausten määrää, hiiren liikkeitä ja sivun vierittämistä koskevat tiedot. Analyyttiset evästeet voivat kerätä henkilökohtaisia tietoja.

Kuinka kauan evästeet säilyvät käyttäjän laitteessa?

Evästeiden kesto vaihtelee niiden käyttötarkoituksen mukaan. Joidenkin BookingSuiten käyttämien evästeiden enimmäiskesto on viisi vuotta siitä päivämäärästä, jolloin käyttäjä viimeksi vieraili sivustolla. Evästeet voi poistaa selaimesta milloin vain.

Käyttääkö BookingSuite kolmansien osapuolten evästeitä?

Kyllä. Käytämme kolmansien palveluntarjoajien, kuten Booking.comin, palveluita analyyttisiin tarkoituksiin. Käytettyihin analyyttisiin seurantatekniikoihin kuuluvat muun muassa evästeet, jäljitteet, tunnisteet ja komentosarjat. Booking.com voi käyttää evästeitä myös omiin tarkoituksiinsa http://www.booking.com/content/privacy.html esitetyn mukaisesti. Tällä tavalla kerättyjä tietoja käytetään majoituspaikan SSIP Boutique Dhevej Bangkok markkinoinnin automaatiojärjestelmissä sekä asiakassuhteiden ja liiketoimintatietojen hallintajärjestelmissä. Tekniikoita käytetään trendien analysointiin, sivuston hallinnointiin, sivuston käyttäjien liikkeiden jäljittämiseen ja koko käyttäjäkuntaa koskevien demografisten tietojen keräämiseen. Kolmannet osapuolet voivat toimittaa meille mainittujen tekniikoiden käyttöön liittyviä yksittäisiä sekä koostettuja raportteja. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön vastuullista liiketoimintaa ja tiedonhallintaa koskevia käytäntöjä ja standardeja.

Miten evästeasetuksia hallitaan?

Evästeitä voi sallia ja torjua selaimen, kuten Internet Explorerin, Safarin, Firefoxin tai Chromen, asetuksissa. Selainasetusten sijainti määräytyy käytetyn selaimen mukaan, ja sitä voi hakea selaimen Ohje-toiminnolla.Suojaus

Miten BookingSuite suojaa käyttäjien henkilötietoja?

Käytämme henkilötietojen suojaamiseen asianmukaisia liiketoiminnan järjestelmiä ja menetelmiä. Palvelimillamme olevien henkilötietojen saatavuutta ja käyttöä rajoitetaan myös teknisesti ja fyysisesti sekä eri suojausmenetelmillä. Ainoastaan luvan saaneet henkilöt voivat käsitellä työssään henkilötietoja.

Tiedonsaanti

Miten käyttäjät voivat hallita BookingSuitelle ilmoittamiaan henkilötietoja?

Käyttäjällä on oikeus nähdä hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi pyytää otteen henkilötiedoistaan sähköpostitse osoitteesta [email protected] Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Henkilötietoja koskeva pyyntö”.

BookingSuitelle ilmoitettavien henkilötietojen on oltava täsmälliset ja päivitetyt. Mikäli tiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet tai ne eivät ole enää oleellisia keräystarkoitukseensa nähden, käyttäjä voi ilmoittaa asiasta sähköpostitse osoitteeseen [email protected], niin tiedot voidaan toiveen mukaan päivittää tai poistaa. Käyttäjän pyyntöihin vastataan 30 päivän kuluessa. On kuitenkin huomattava, että BookingSuiten on säilytettävä joitakin tietoja lain edellyttämiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin, kuten tietojen säilyttämistä tai petollisen toiminnan havaitsemista varten.

Ota yhteyttä

SSIP Boutique Dhevej Bangkok hallinnoi verkkosivustolta ja evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen käsittelyä. SSIP Boutique Dhevej Bangkok, osoite: 42 Phitsanulok Road, Dusit . Yksityisyyttä, henkilötietoja, evästeitä ja henkilötietojen käsittelya koskevia ehdotuksia, pyyntöjä ja kommentteja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Booking.com: BookingSuite tarjoaa online-majoitusvarauspalveluita yhdessä Booking.com B.V:n (Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat, ”Booking.com”, www.booking.com) kanssa. BookingSuite tarjoaa sivustolle sisältöä ja käyttäjä tekee varauksen suoraan sen kanssa, mutta varaukset käsitellään Booking.comin järjestelmässä. Käyttäjän tällä sivustolla antamat tiedot jaetaan näin ollen Booking.comin ja sen affiliate-kumppaneiden kanssa. Jaettavia tietoja voivat olla muun muassa nimi- ja yhteystiedot, maksutiedot, mukana matkustavien henkilöiden nimet ja varauksenteon yhteydessä ilmoitetut toiveet ja muut tiedot. Lisätietoja Booking.com-yhtiöstä on saatavilla Booking.com-sivuston osiossa http://www.booking.com/content/about.html.

Booking voi käyttää henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, jotka on määritelty kohdassa http://www.booking.com/content/privacy.html.

Booking.com lähettää käyttäjille sähköpostitse varausvahvistuksen ja saapumista edeltävän viestin sekä aluetta ja majoituspaikkaa koskevia tietoja. Booking.com tarjoaa käyttäjille myös asiakaspalvelua kaikkina vuorokaudenaikoina yli 20 kielellä. Kun käyttäjä ilmoittaa tietojaan Booking.comin asiakaspalvelijoille, he voivat tarvittaessa auttaa häntä. Booking.com voi käyttää tietoja teknisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin sekä markkinointiin http://www.booking.com/content/privacy.html esitetyn mukaisesti. Tietoja voidaan näin ollen jakaa Priceline Groupin muiden jäsenten, Agoda.comin ja Kayak.comin, kanssa, jotta käyttäjälle voidaan tarjota häntä kiinnostavia matkailuun liittyviä tarjouksia ja yksilöllistä palvelua. Käyttäjät voivat pyytää lisätietoja omien henkilötietojensa käsittelystä Booking.comissa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen [email protected]

Booking.com tarjoaa sinulle useita vaihtoehtoisia viestintätapoja, jos sinulla on meille asiaa liittyen Booking.comin kautta tekemääsi varaukseen. Voit ottaa yhteyttä Omat varaukset -sivun, Booking.comin sovelluksen ja muiden Booking.comin mahdollisesti tarjoamien kanavien kautta. Booking.comilla on pääsy näihin viesteihin ja se voi käyttää automatisoituja järjestelmiä viestien tarkasteluun, selaamiseen ja analysointiin turvallisuussyistä, petosten torjumiseksi, lainsäädännön noudattamiseksi, mahdollisten väärinkäytösten tutkimiseksi, tuotekehitys- ja tutkimussyistä, asiakkaiden osallistamiseksi, kuten tarjotakseen asiakasta mahdollisesti kiinnostavia tietoja ja tarjouksia, sekä asiakaspalvelua tai teknistä tukea varten. Booking.com varaa oikeuden estää viestien toimittaminen tai tarkastella niitä, jos se oman harkintansa mukaan epäilee viestin mahdollisesti sisältävän haitallista sisältöä, roskapostia tai olevan riskitekijä sinulle, meille, Booking.comille tai muille. Huomioithan, että kaikki Booking.comin viestintätyökalujen kautta lähetetyt tai vastaanotetut viestit vastaanottaa ja tallentaa Booking.com.

Sulje